FANDOM


Aminokwas jest związkiem chemicznym, zawierający grupę aminową (zasadową) oraz grupę karboksylową (kwasową). W zależności od położenia grupy aminowej, możemy wyróżnić a, b, g, d i e-aminokwasy. Ze względu na liczbę grup aminowych i karboksylowych wyróżniamy aminokwasy:

  • obojętne - gdy liczba grup aminowych i karboksylowych wynosi 1
  • kwaśne - gdy przeważa liczba grup karboksylowych
  • zasadowe - gdy przeważa liczba grup aminowych

Szczególne znaczenie mają aminokwasy ze względu to, że są podstawowymi jednostkami budulcowymi białek oraz polipeptydów. W skład białek i polipeptydów wszystkich organizmów żywych wchodzi około 21 aminokwasów, które są a-aminokwasami szeregu L.

Aminokwasy alifatyczne obojętne

GlicynaGly
AlaninaAla
WalinaVal
LeucynaLeu
IzoleucynaIle

Alifatyczne hydroksyaminokwasy

SerynaSer
TreoninaThr

Aminokwasy siarkowe

CysteinaCys
CystynaCys-S-S-Cys

Aromatyczne i heterocykliczne aminokwasy

FenyloalaninaPhe
TyrozynaTyr
TryptofanTry
ProlinaPro

Aminokwasy zasadowe

LizynaLys
ArgininaArg
HistydynaHis

Aminokwasy kwaśne i ich amidy

Kwas asparaginowyAsp
AsparaginaAsn lub Asp-NH
Kwas glutaminowyGlu
GlutaminaGln lub Glu-NH

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki