FANDOM


Kąt wpisany

Kąt wpisany

Kąt wpisany - kąt, którego wierzchołek leży w dowolnym miejscu na okręgu, a ramiona przecinają okrąg w dwóch miejscach. Miara kąta wpisanego jest mniejsza niż 180 stopni.

Miara kąta wpisanego jest dwa razy mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku.

Wnioski Edytuj

  • Dowolny kąt wpisany oparty na półokręgu (czyli oparty na średnicy) jest kątem prostym tzn. ma miarę 90° .
  • Dowolne dwa kąty wpisane oparte na tym samym łuku są równe tzn. mają tę samą miarę.