FANDOM


Liczba π (czyt. liczba pi) – liczba niewymierna wynosząca w przybliżeniu 3,14 lub 22/7. Stała matematyczna, która pojawia się w wielu dziedzinach matematyki, głównie w geometrii i trygonometrii.

W geometrii euklidesowej π jest równe stosunkowi długości obwodu koła do długości jego średnicy.

Liczba pi w zaokrągleniu do 70 miejsc po przecinku Edytuj

π ≈ 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki