FANDOM


Metale - pierwiastki chemiczne posiadające w obrębie swych atomów elektrony swobodne. W stanie stałym posiadają gładką i połyskliwą powierzchnię, są ciągliwe i kowalne (wiele metali można łatwo odkształcać w temperaturze pokojowej). Cechują się bardzo dobrym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym. Większość z nich występuje w warunkach standardowych w postaci ciał stałych (za wyjątkiem rtęci). Z reguły mają dość wysoką temperaturę topnienia i są bezwonne.

Metale występują naturalnie na Ziemi głównie w postaci rud, a nieliczne jako pierwiastki rodzime. Czyste metale otrzymuje się z rud na drodze rozmaitych procesów metalurgicznych. Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, metale znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach ludzkiego życia, m. in. w produkcji urządzeń, maszyn i naczyń, a także jako materiały konstrukcyjne w budownictwie.

Większość pierwiastków chemicznych w układzie okresowym to metale (86 ze 118 znanych pierwiastków). Ze względu na własności i miejsce w układzie okresowym wyróżnia się:

Pierwiastki chemiczne nie wykazujące powyżej opisanych właściwości metalicznych to niemetale, zaś te wykazujące właściwości pośrednie między metalami i niemetalami to półmetale.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki