FANDOM


Pulsacje gwiazdowe - czyli zaburzenia wokół położenia równowagi, są charakteryzowane przez częstotliwość, oraz trzy liczby: n, l, m. Określają one odpowiednio rząd radialny, stopień i rząd azymutalny modu pulsacji. Rząd radialny, n, mówi nam o liczbie powierzchni węzłowych znajdujących się wewnątrz gwiazdy. Stopień modu pulsacji, l, określa całkowitą liczbę linii węzłowych znajdujących się na powierzchni gwiazdy i przyjmuje naturalne wartości. Z kolei rząd azymutalny, m, opisuje ile z tych linii węzłowych przechodzi przez bieguny i ma wartości zależne od stopnia l: m = -l,..,+l.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki