FANDOM


Rzeka - naturalna cieka wodna, płynąca od źródła do ujścia. Ujściem dla rzeki może być morze, jezioro lub inna rzeka. W większości rzek wyróżnia się trzy odcinki: bieg górny, środkowy oraz dolny. Różnią się one spadkiem oraz intensywnością procesów rzeźbotwórczych.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki