FANDOM


Skatol (zw. 3-metyloindol) - związek chemiczny, który jest odpowiedzialny za zapach podczas rozkładania się zwłok. Skatol jest głównym składnikiem kału u ssaków oraz można tą substancję znaleźć w smole węglowej. Skatol jest w środowisku naturalnym trującą substancją. Ten związek chemiczny stosuje się w przemyśle perfumowym oraz dodaje jako składnik papierosa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki