FANDOM


Szczególna teoria względności - teoria fizyczna stworzona przez Alberta Einsteina w 1905 roku opisująca zjawiska mechaniczne oraz elektromagnetyczne. Teoria ta obaliła teorię Galileusza, zakładającą, iż czas oraz przestrzeń są niewymierne i nie podlegają zmianom. Teoria Einsteina przewiduje zależność upływu czasu od układu odniesienia i prędkości ciał względem siebie. Dla prędkości małych, wyniki tej teorii pokrywają się z wynikami klasycznej mechaniki newtonowskiej. Ogólna wersja teorii została opisana w ogólnej teorii względności, którą stworzył także Einstein. W szczególnej teorii względności wszystko co posiada masę nie może poruszać się szybciej od prędkości światła. Wyniki badań z 2011 roku mogą obalić tą teorię dzięki badaniom Włochów, którzy doprowadzili prędkość neutrin do prędkości większej.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki