FANDOM


Warunki środowiska - zespół czynników środowiska, które przybierają różne wartości i wywierają wpływ na organizmy. Do warunków środowiska zalicza się:

  • temperaturę otoczenia,
  • odczyn podłoża,
  • wilgotność powietrza i gleby,
  • siłę wiatru,
  • prąd wody,
  • promieniowanie słoneczne,
  • zasolenie gleby lub wody.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki